Regulamin

Wróć do listy stron


 1. Regulamin stanowi prawną podstawę określającą zasady korzystania z naszej witryny. Odwiedzając naszą witrynę, akceptujesz aktualne postanowienia tego Regulaminu oraz zobowiązujesz się do przestrzegania wszystkich zawartych w nim zasad.
  Dopełnieniem Regulaminu jest nasza Polityka prywatności.
 2. Charakter i cel witryny
  Witryna jest serwisem informacyjno-promocyjnymi mającym na celu gromadzenie ofert sprzedaży nieruchomości w Polsce i za granicą.
 3. Udostępniając witrynę, zwracamy szczególną uwagę na konieczność respektowania praw własności intelektualnej. Informujemy, że witryna zawiera dokumenty chronione prawem autorskim, znaki towarowe i inne oryginalne materiały, w szczególności teksty, zdjęcia i grafikę, a przyjęty w witrynie wybór i układ prezentowanych w nim treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawnoautorskiej. Wszystkie loga, znaki towarowe oraz grafika zamieszczone na tych stronach są własnością ich twórców.
 4. Zawiadomienie o naruszeniu praw autorskich
  Jeżeli uważasz, że Twoje lub czyjekolwiek prawa autorskie, prawa własności intelektualnej zostały w jakikolwiek sposób bądź w jakiejkolwiek formie naruszone w witrynach, prosimy o przesłanie informacji w tej sprawie do wydawcy witryny.
 5. Wyłączenia gwarancji
  W pełni akceptujesz, że wydawca udostępnia witrynę taką jaka jest.
  Zdajesz sobie sprawę, że opublikowane w witrynie materiały mogą zawierać informacje nieprawdziwe lub w inny sposób nie odpowiadające Twoim potrzebom i oczekiwaniom. Zgadzasz się, że korzystasz z witryny tylko i wyłącznie na własną odpowiedzialność i własne ryzyko.
  Wszystkie informacje, materiały lub usługi dostarczane za pośrednictwem witryny oferowane są bez jakiejkolwiek gwarancji, w szczególności:
  wydawca witryny nie zapewnia gwarancji dotyczących prawidłowości lub kompletności jakichkolwiek materiałów, informacji lub ustaleń umieszczonych w witrynie.
  Wydawca witryny nie gwarantuje, iż każda zamieszczona oferta sprosta oczekiwaniom każdego Użytkownika co do merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji.
 6. Odsyłacze do innych witryn, ogłoszenia i reklamy
  W witrynie są publikowane odsyłacze do innych witryn. Mogą również być publikowane ogłoszenia firm - naszych Klientów. Wydawca witryny nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść, ścisłość, zawartość lub dostępność informacji, do których prowadzą odsyłacze.
 7. Rozstrzyganie sporów
  W związku z możliwością wystąpienia sporów związanych z korzystaniem z witryn:
  • zgadzasz się, że niniejszy Regulamin korzystania z witryn podlega prawu polskiemu - wszelkie spory mogące wyniknąć z wykonania zobowiązań zawartych w niniejszych warunkach będą rozstrzygane przez właściwy terytorialnie i rzeczowo sąd powszechny w Polsce.
  • zgadzasz się, że w przypadku, gdyby którekolwiek z postanowień tego Regulaminu zostało uznane za niezgodne z prawem przez właściwy sąd, to decyzja sądu nie powoduje uchylenia innych postanowień tego Regulaminu i w związku z tym wszystkie inne postanowienia zachowują swoją moc.
  • zgadzasz się, że w przypadku niezgodności pomiędzy warunkami opisanymi w konkretnym dokumencie w witrynie i sygnowanym przez Wydawcę, a warunkami przedstawionymi w niniejszym Regulaminie, zawsze przyjmuje się za ważniejsze warunki określone w dokumencie, z wyjątkiem wyrażonych gdziekolwiek gwarancji, o których mowa była w rozdziale Wyłączenia gwarancji.
 8. Zmiany regulaminu korzystania z witryny
  Zgadzasz się, że Wydawca serwisu zastrzega sobie wyłączne prawo do wprowadzania zmian w witrynie w dowolnym czasie bez potrzeby informowania użytkowników. Użytkownicy odpowiedzialni są za regularne przeglądanie tych warunków oraz zastrzeżeń, a następujące po wszelkich zmianach korzystanie z witryn jest równoznaczne z ich akceptacją.

Ostatnia aktualizacja regulaminu: 09.04.2021

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Akceptuję